Defining Life

Een leefomgeving die een brede welvaart kent

Voor Ballast Nedam Development is de toekomst al begonnen. Wij gaan daarmee steeds verder dan alleen vastgoed en ontwikkelen sinds een aantal jaar uitsluitend nog uitgebalanceerde leefomgevingen waarin bewoners en gebruikers zich prettig voelen. Een leefomgeving die een brede welvaart kent. Dat doen wij door gebiedsontwikkeling als holistisch ecosysteem te benaderen. We kijken naar de maatschappelijke baten die ontstaan door de optelsom van én impact van de verbindingen tussen de elementen die het leven definiëren. Deze elementen zijn natuur, gezondheid, community, design & architectuur, duurzaamheid en economie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze elementen de bouwstenen vormen van toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgevingen. Krachtig en energiek werken we aan een volhoudbare leefomgeving waar wij de stip steeds voorbij de horizon leggen.

Grotere impact dan ooit voor mogelijk gehouden

Bij elk project zijn we ons bewust van de impact en willen we een positieve invloed op de directe leefomgeving, op de wereld én op de mensen hebben. De gebouwde omgeving en de natuur staan onder druk, maar we zijn ervan overtuigd dat we een essentiële bijdrage kunnen leveren door van de gezondheid van mensen, flora en fauna, de economie én de maatschappij onze prioriteit te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat gebiedsontwikkeling een veel grotere invloed heeft op het leven dan ooit voor mogelijk werd gehouden, daardoor voegen wij een nieuwe lading en een ander ambitieniveau toe aan onze sector en de wetenschap van de gebouwde omgeving.