Defining Design

Bouwkunde of bouwkunst?

Architectuur roept emotie op, speelt in op de beleving en verlangt (vaak) technische innovaties. Het faciliteert de samenleving om gezond te leven, om dynamisch te bewegen, nodigt uit tot interactie en creëert een identiteit. Het is een fijne lijn die bouwkunst en bouwkunde scheidt, omdat in de gebouwde omgeving kunde en kunst in elkaars verlengde liggen. En toch is er een duidelijk onderscheid. Bouwkunde is een technische benadering, bouwkunst (architectuur) voegt waarde toe aan de omgeving.

 

Maar architectuur (bouwkunst) heeft ook support en leiderschap nodig, organisaties die bereid zijn om de horizon te schetsen en bereid zijn te investeren in duurzaamheid en karakter. Zo’n organisatie is Ballast Nedam Development. We omringen ons met partners die - net als wij - bereid zijn ontwerp en duurzaamheid te laten samensmelten tot begeerlijke architectuur; plekken waar we willen leven en het leven tot wasdom komt.

 

Behalve op esthetische waarden toetst Ballast Nedam Development ontwerpen op meetbare toekomstbestendige thema’s. De score-kaart hiervoor geeft meer inzicht, het Ballast Nedam Development Besluit is onze standaard en wij streven naar het hoogst mogelijke niveau. Een score-kaart als deze biedt helder inzicht voor handelingsperspectief en het stellen van prioriteiten in onze projecten samen met onze partners.

Ga terug naar Defining Life pagina

Bekijk de andere elementen

Defining Life