Our Story

De wereld groener, gezonder en gelukkiger maken door gebiedsontwikkeling

Gebouwd op een traditie van innovatie

De mens in harmonie met de natuur vormt de kern van onze werkwijze voor een toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. Nu de druk op het stedelijk gebied en ons ecosysteem hoger is dan ooit tevoren, is het van essentieel belang dat intrinsieke waarden de toon bepalen. Toegevoegde waarde voor al onze stakeholders. Simpelweg omdat die waarden ons geluk en succes bepalen en bovendien bijdragen aan een circulaire leefomgeving. Wij zijn gebouwd op een traditie van vooruitstrevendheid die met Ballast Nedam ruim 145 jaar teruggaat naar 1877. Samen met ons moederbedrijf Renaissance en partner IFC (World Bank Group) kiezen wij ervoor om positieve impact te maken op de wereld, dit doen wij lokaal, nationaal én internationaal.

Onze projecten

Lees meer over onze gebiedsontwikkelingen

Langetermijnwaarde

Ballast Nedam Development zet de toon in de sector en voegt bij alle projecten langetermijnwaarden toe. Er wordt niet gewacht op de uitkomst van de maatschappelijke discussie maar de discussie wordt geleid en waar nodig aangejaagd. We gaan verder dan vastgoed en zijn daardoor toonaangevend in deze sector: wij geven de circulaire wereld dagelijks meer vorm. We werken met passie en toewijding aan een wereld waarin plaats is voor mensen, natuur, duurzame groei en bedrijvigheid. Een wereld waarin we de aarde respecteren en bijdragen aan oneindige kringloop van energiebronnen en materiaalgebruik. Wij zijn vastbesloten de wereld groener, gezonder en gelukkiger te maken door gebiedsontwikkeling.

Klimaatpositief wonen

Hoe geef je een circulaire wereld vorm?

Natuurhuis

Maatschappelijke verandering aanjagen

We nemen onze verantwoordelijkheid en betrekken beleidsmakers en partners de oplossingen van de toekomst vandaag al in onze projecten te verwerken. Zo was het Ballast Nedam Development in 2017 die als eerste grootschalige gebiedsontwikkelaar gasloze woningen tot norm verhief. Dat leidde tot bewijslast bij beleidsmakers waarna gasloos bouwen in de wet werd verankerd. In 2018 werd daar door ons een schepje bovenop gedaan en ontwierpen we de eerste grootschalige wijk die volledig gericht is op gezond stedelijk leven. Vanaf 2019 werden uitsluitend energieneutraal of zelfs nog beter presenterende grondgebonden woningen verkocht. We blijven onszelf uitdagen. In 2021 leidde dat tot het  Ballast Nedam Development Besluit en een gemiddelde score van BENG 2 = 0 over het gehele jaar. Niet langer gaan we uit van de minimale eisen van het Bouwbesluit, we zetten in op het maximaal haalbare: energieneutrale en gezonde woningen, de deeleconomie, een natuurinclusieve en klimaatadaptieve omgeving en we bouwen – waar mogelijk – met circulaire en geprefabriceerde materialen. We namen in 2022 wederom het voortouw met de zoektocht naar het opschaalbare en klimaatpositieve Ballast Nedam Development Natuurhuis. In 2023 lanceerde wij als eerste gebiedsontwikkelaar CO2-handel voor klimaatpositieve woningen.

Hoe bereik je betekenisvolle impact?

Onze mensen worden gedreven door een moreel kompas en faciliteren een brede welvaart.

Our People