Cartesius

Utrecht

Cartesius Utrecht wordt getransformeerd.

 
In de Cartesius Utrecht verrijzen circa 3.000 woningen, een groot centraal park, een school, een supermarkt, horeca en diverse andere voorzieningen. Blikvanger en epicentrum van de buurt wordt het historische CAB-gebouw. Ballast Nedam Development en MRP Development werken in nauwe samenwerking met vier Nederlandse universiteiten en andere gebruikers werken aan de verdere uitwerking van het concept voor gezonde verstedelijking in dit gebied. Ook de buurt en andere betrokkenen krijgen de vraag op welke manier zij deel uit willen maken van de komende ontwikkelingen.       

  • 3000 Woningen Totaal
  • 770 Woningen Nu in aanbouw
  • 322 Woningen Opgeleverd
                    

OV- en fietsvriendelijk
Het voormalige bedrijventerrein van NS moet de meest gezonde, OV- en fietsvriendelijke wijk van Nederland worden. De ontwikkeling van het gebied is gebaseerd op het Koersdocument dat door NS gezamenlijk met de gemeente Utrecht is opgesteld en unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Het ontwerp bouwt verder op ambities van NS en de Gemeente Utrecht voor een gezond leven in een gezonde leefomgeving. 

Uiteenlopende doelgroepen
Cartesius Utrecht wordt een levendige stadswijk met veel groen, met alle stedelijke voorzieningen binnen handbereik en waar wandelen en fietsen het hoofdvervoer vormen. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, innovatieve energieoplossingen en voor duurzame (deel-) mobiliteit. De wijk bestaat uit een variatie aan woningtypes voor uiteenlopende doelgroepen. Onderdeel daarvan is een concept van Portaal en stichting De Tussenvoorziening om het gemengd wonen concept toe te passen voor de circa 600 sociale huurappartementen van de totaal 2600 woningen. Het project wordt de komende jaren in fases gerealiseerd.

Leefbaar en bereikbaar
Door de groeiende druk op steden en de noodzaak om leefbaar en bereikbaar te blijven, heeft NS vanuit haar rol als grondeigenaar bij stations een aanpak ontwikkeld om stationsgebieden te realiseren. NS neemt het initiatief om NS-locaties een nieuwe invulling te geven, in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners en met oog voor kansen die er liggen op het gebied van mobiliteit en duurzaam hergebruik van de bestaande bebouwing. Cartesius Utrecht ligt direct aan station Zuilen en wordt in de toekomst ook naar de binnenstad ontsloten door een doorgang onder het spoor naar de Tweede Daalsedijk.

Voor de nieuwe Utrechtse woonwijk zijn vier overkoepelende thema’s: beweging, gezonde voeding, community en zingeving & ontspanning.

De ontwikkeling is een samenwerking van Ballast Nedam Development en MRP Development waarbij de positie middels een ‘verkoop in dialoog tender’ is verworven.

 

Nicoya

Costa: 25 koopwoningen, Cobana: 52 koopwoningen, Coco: 2 koopwoningen en 163 huurwoningen.

CAB opbouw

Het CAB beoogt de omgeving te activeren zodat het een aantrekkelijke ontmoetingsplek wordt voor bewoners
en bezoekers. Het CAB wordt dan ook de ‘Huiskamer van de Wijk’ genoemd.

Okinawa

Een bijzonder sociaal programma met een mix van bewoners met afstand tot de woningmarkt en bewoners die bereid zijn hun medebewoners een handje te helpen.

Cartesius Gezond Stedelijk Leven

In en rond Cartesius kunnen mensen harmonieus leven met elkaar, de stad en de natuur. Cartesius,geïnspireerd door de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones, wordt een levendige, duurzame en groene stadswijk. Een plek om op te laden. Blue Zones zijn gebieden op de wereld waar mensen langer gezond en gelukkig leven. Tijdens het werkbezoek werd het ‘Convenant Bouwen aan een Gezonde Wijk’ ondertekend door het Cartesius consortium, bestaande uit gebiedsontwikkelaars Ballast Nedam Development en MRP en Gemeente Utrecht, NS Stations, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Woningcorporatie Portaal, Achmea Real Estate en CBRE Investment Management. Dit convenant gaat monitoren in hoeverre de interventies in de leefomgeving bij Cartesius Utrecht impact heeft op fysieke en mentale gezondheid van de bewoners. Op een later moment kan dit monitoringsprogramma worden opgeschaald naar andere gebiedsontwikkelingen in Nederland. De World Health Organization (WHO) heeft, tijdens de handelsmissie van de Economic Board Utrecht (EBU) in Kopenhagen, toegezegd Cartesius Utrecht op te nemen als project in het programma ‘Health in the Well-Being Economy’ als onderdeel van ‘WHO Healthy Cities’. Deze ontwikkeling past volledig binnen de regiopositionering Utrecht Heart of Health. Utrecht heeft de ambitie om als regio zoveel mogelijk bij te dragen aan een gezonde wereld.

Nieuws over Cartesius

Naar het nieuws overzicht