Defining Life

Ballast Nedam Development definieert het leven door middel van gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling waarin mensen in harmonie met de natuur kunnen samenleven in een samenhangend en uitnodigend ecosysteem. Wij ontwerpen een gezonde en duurzame leefomgeving die klaar is voor de toekomst en integraal onderdeel uitmaakt van de circulaire economie. Dit bereiken wij door onze unieke holistische werkwijze.

De gebouwde omgeving als ecoduct

De gebouwde omgeving ziet Ballast Nedam Development als verbindend ecoduct tussen stedelijk gebied en het omringend landschap. Een (stads)ecoduct waarin mensen, organisaties, de maatschappij en de natuur als geheel kunnen floreren. Een leefomgeving waarin een actieve bijdrage geleverd wordt aan de gezondheid en veerkracht van de mens, maatschappij en natuur. Een warme, uitnodigende en inclusieve community waarin iedereen elkaar kan ontmoeten en ruimte ontstaat voor ontplooiing, gelijke kansen en handelingsperspectief. Een thuis waar duurzaamheid, natuurinclusiviteit, biodiversiteit, biobased en circulaire materialen vanzelfsprekend zijn. Hierdoor zijn wij in staat lange termijn waarde te creëren voor alle stakeholder die wij bedienen.

Onze projecten

Lees meer over onze gebiedsontwikkelingen

De elementen van Defining Life

Gebiedsontwikkeling bij Ballast Nedam Development gaat veel verder dan vastgoed. We kijken naar de maatschappelijke baten die ontstaan door de optelsom van én impact van de verbindingen tussen de elementen die het leven definiëren. Deze elementen zijn natuur, gezondheid, community, design & architectuur, duurzaamheid en de circulaire economie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze elementen de bouwstenen vormen van toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgevingen. Krachtig en energiek werken we aan een volhoudbare leefomgeving waar wij de stip steeds voorbij de horizon leggen.

Defining Life Elements

We kijken naar de maatschappelijke baten die ontstaan door de optelsom van én impact van de verbindingen tussen de elementen die het leven definiëren. Deze elementen zijn natuur, gezondheid, community, design & architectuur, duurzaamheid en economie.

Bekijk de elementen