Defining Life
Ballast Nedam Development definieert het leven door middel van gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling waarin mensen in harmonie met de natuur kunnen samenleven in een samenhangend en uitnodigend ecosysteem. Op holistische wijze ontwerpen wij een gezonde en duurzame leefomgeving die klaar is voor de toekomst en integraal onderdeel uitmaakt van de circulaire economie.