Defining Nature

Natuur in de stad

Voor een stad die leeft als een organisme zijn natuurinclusief en klimaatadaptief de basisvoorwaarden. In een omgeving die ademt, drinkt en beweegt, groeit het leven. Het ontstaat er, vindt er zijn weg en past zich aan. En biedt ruimte voor verwondering. Ons doel is om de natuur terugbrengen in de stedelijke omgeving en biodiversiteit te herstellen.

Ecoducten

Wij zien de gebouwde omgeving daarbij als stadsecoduct. Vanuit deze visie ontwerpen we leefomgevingen waar de gebouwde omgeving en natuur met elkaar in balans kunnen zijn en elkaar stimuleren. We voegen bomen toe, nestkasten en kijken bij ieder project naar de mogelijkheden om de biodiversiteit te herstellen. Omdat we onszelf en toekomstige generaties willen omringen door vogels, insecten, groen en bloemen.

Ritme van de natuur

We willen dat bewoners het ritme van de natuur en de verrassing van de seizoenen ervaren, omdat het karakter van onze natuur net zo bij Nederland hoort als bakstenen. Bovendien is het toevoegen van groen en bomen een van de meest effectieve manieren om oververhitting van steden tegen te gaan. Vegetatie creëert namelijk niet alleen schaduw. Bomen en planten absorberen hitte en zorgen voor verdamping, waardoor het zomers aanzienlijk koeler is.

Petitie Natuurinclusief Bouwen

Als mede-initiatiefnemer van de Petitie Natuurinclusief Bouwen willen wij ervoor zorgen dat de schaal waarin natuurinclusief bouwen wordt toegepast groter wordt en de nieuwe standaard in Nederland zal worden. Concrete maatregelen zijn in ieder project toe te passen, in de woning, op de woning en in de omgeving. Door dit in wetgeving te verankeren kunnen we opschalen, wordt een level playing-field gecreëerd en kan de systeemverandering van onder én bovenaf de massa gaan bewegen goed te doen voor ons klimaat en stand van de biodiversiteit.

Ga terug naar Defining Life pagina

Bekijk de andere elementen

Defining Life