Defining Economy

Groen Leiderschap

De weg naar een circulaire economie vergt leiderschap en inzicht in nieuwe waardesystemen. Leiders die beslissingen durven te nemen, die de koers bepalen en daadkracht tonen. Dat de wereld en onze steden er anders uit gaan zien, daar is iedereen het over eens. De namelijk al. Er is namelijk geen excuus om uitsluitend de minimale criteria aan te houden. Het CO2-budget in de bouw- en vastgoed sector is binnen enkele jaren op. Iedere stap die nu gezet kan worden richting een inclusieve samenleving en duurzame omgeving moet vandaag genomen worden. Omdat in de omgeving die we ontwikkelen een nieuwe generatie opgroeit, jonge mensen die ruimte nodig hebben om zich te vormen en de nieuwe economie doorontwikkelen. Voor deze jongeren – die veel meer bereid zijn om te delen – zetten we de nieuwe standaard. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen in een stad met betaalbare woningen en een natuurlijk decor. Hier ontmoeten we elkaar, zonder sociale drempels en zullen de samenleving en economie groeien.

 

Moeder natuur als waardesysteem

De nieuwe duurzame economie vergt echter ook een andere benadering een systeemverandering en een level playing-field op basis wat al kan en goed is voor de aarde. In een duurzame economie kunnen mensen in hun behoeften voorzien zonder daarbij de behoeften van anderen en de aarde aan te tasten. Voor de vastgoedsector betekent dat, dat we steeds meer herwinbare energie en materialen inzetten en verborgen kosten voor ons klimaat zichtbaar moeten maken. Door met hout  te bouwen wordt bijvoorbeeld CO2 opgeslagen terwijl biobased materialen het milieu minder aantasten. Maar deze materialen hebben niet alleen effect op de lange termijn, ook nu dragen ze al bij door CO2 op te slaan, dit vertegenwoordigt economische waarde maar ook waarde voor het klimaat. Door parametrisch te ontwerpen, modulair te bouwen en gebruik te maken van prefabricage worden afvalstromen tot een minimum beperkt en kunnen we versneld invulling geven aan de grote vraag naar leefruimte. Deze nieuwe technieken ontwikkelen zich in een rap tempo en worden door Ballast Nedam Development omarmd. Wij inspireren de sector om in circulaire verdienmodellen te denken die rekening houden met verborgen klimaatkosten, innovaties versneld toe te passen en ruimte te creëren voor experiment.

Ga terug naar Defining Life pagina

Bekijk de andere elementen

Defining Life