Defining Health

Een gezonde stad

Gezondheid mag geen holle term of ambitie zijn. Noch een streven of motivatie. Gezondheid is dé essentie, de kern en zin van het leven. In de brede betekenis van het woord ‘gezondheid’ zitten ook weerbaarheid en gevoel besloten; de kracht van de mens en de samenleving. De harmonie tussen de mens en natuur die samenkomen, die zich op een natuurlijke manier tot elkaar verhouden en energie genereren. Om te bewegen, te ontspannen, om ruimte te geven én om samen te leven. Maar ook om te ontdekken.
Die omgeving realiseren wij; een stad waarin mentale én fysieke gezondheid voorop staat. Een samenleving die geen tijdsgebonden termen nodig heeft, maar die uitnodigt om te bewegen, te verkennen en geluk te ervaren. Ballast Nedam Development ontwikkelt voor mens en natuur. We stimuleren de omgeving, maar weten dat gezond wonen start achter de voordeur. Door bijvoorbeeld te letten op eten en drinken, door het toelaten van voldoende licht, door ventilatie én door het vermijden van vervuilde lucht.

Ga terug naar Defining Life pagina

Bekijk de andere elementen

Defining Life