Defining Sustainability

Duurzaam is de norm

De nieuwe standaard in vastgoed vereist dat we duurzaamheid naar het hoogste niveau tillen in plaats van alleen te voldoen aan de minimale vereisten. We moeten bereid zijn om de strategie radicaal te wijzigen, het heft in handen te nemen en een nieuwe standaard te definiëren. Met het Ballast Nedam Development Besluit verleggen we de norm en dagen we onze partners uit. Bijvoorbeeld om energieneutraal te bouwen, levensverwachtingen te verlengen, te investeren in de deeleconomie en invulling te geven aan natuurinclusief, klimaatadaptief en circulair bouwen.

 

Deze standaard leven we ook zelf na. Wij verwelkomen innovatieve denkers, mensen en organisaties die het verschil willen maken. Maar ook met de twijfelaars, zij die nog vragen hebben, gaan we graag het gesprek aan. We laten namelijk met trots zien hoe we doelen verwezenlijken en meten. En aan iedereen die zegt ‘zachte criteria zijn niet in harde cijfers te vangen’, vragen we om met ons te praten. We zijn namelijk vastbesloten om de wereld groener, gezonder en gelukkiger te maken.

 

Gedreven door een moreel kompas wachten we bovendien niet op algemene maatregelen, maar vervullen we zelf de rol van aanjager naar de circulaire economie. Het Ballast Nedam Development Besluit – dat veel verder gaat dan het Bouwbesluit – maakt doelen meetbaar.

Ga terug naar Defining Life pagina

Bekijk de andere elementen

Defining Life