Defining Community

Oog op de toekomst

Een samenleving is zoveel meer dan mensen die zich bewegen rond en in gebouwen. Het is een stelsel van interactie en beweging in een omgeving die uitnodigt, een sociaal weefsel. Een veel gestelde vraag is: kun je zo’n gezonde samenleving bouwen? Ons antwoord daarop is een volmondig ja. En we doen het ook. In projecten die wij ontwikkelen tonen we onze maatschappelijke betrokkenheid en stimuleren we inclusiviteit, kansgelijkheid en sociale interactie. We betrekken de buurt en creëren plekken van samenkomst. Maar we creëren ook ijkpunten en natuurlijke uitnodigingen tot handelingsperspectief.

 

De stad als tuin van het gebouw

Herkenning versterkt namelijk het thuisgevoel. Het is de boom voor de deur en de kerktoren die de horizon van ‘thuis’ bepalen. Én het zijn de plekken, zoals parken, moestuinen, buurtkassen, waar herinneringen gemaakt worden en mensen zich verbonden voelen met hun omgeving en buren. Stedelijke verdichting en sociale cohesie zijn geen opzichzelfstaande thema’s. Ze zijn één en dat vergt een holistische benadering. De stad is de tuin van het gebouw en moet ook als zodanig ontworpen worden. Met ruimte voor sport, spel, voor kennismaking en feest maar ook voor ontspanning en rust. Voor die toekomstbestendige samenleving creëren we gastvrije zones waar iedereen welkom is.

Groene loper

Bekijk een van onze projecten om er achter te komen hoe we dit doen

Groene Loper

Ga terug naar Defining Life pagina

Bekijk de andere elementen

Defining Life