Ballast Nedam Development scoort BENG 2 = 0 met de verkochte woningen over het afgelopen jaar

Ballast Nedam Development heeft in 2021 alle grondgebonden woningen die in verkoop zijn gebracht energieneutraal of beter ontwikkeld, zelfs met appartementen werd een gemiddelde totaalscore van BENG 2 = 0 op de hele ontwikkelportefeuille behaald. De ontwikkelportefeuille die in verkoop is gegaan bestond in het afgelopen jaar uit 42% appartementen en 58% grondgebonden woningen. In 2021 lanceerde het bedrijf tevens het Ballast Nedam Development Besluit met strengere normen dan de wet voorschrijft op het gebied van energie, gezondheid, (deel)mobiliteit, natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit en circulariteit. Ballast Nedam Development was eerder al landelijk nieuws toen het in 2017 besloot geheel gasloos te gaan ontwikkelen. Deze opzienbarende stap werd later overgenomen in het regeerakkoord en werd wet in 2018.

Zelf de norm verleggen

Ballast Nedam Development verlegt steeds de stip aan de horizon. Niet onbelangrijk om te weten; in niet één van de projecten was BENG 2 = 0 een verplichting of wettelijke eis. Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development zegt: “Afwachten komt niet voor in ons woordenboek. Het zit in ons DNA om onszelf steeds weer uit te dagen meer te doen. Wij laten iedereen zien dat het wél kan en hopen daardoor anderen te inspireren zich hierbij aan te sluiten. Wij strijden voor een wereld waar mens en natuur in harmonie samenleven. Een wereld waarin alles wat wij doen per saldo een positieve bijdrage levert aan de mens en ons klimaat. De tijd van minder slecht ligt wat ons betreft achter ons, regeneratief is het woord voor 2022. Daar hopen wij met ons bedrijf een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.”

Lessons learned

BENG 2 = 0 is nog altijd geen gemeengoed in de bouw en vastgoedontwikkeling. Met name in appartementencomplexen wordt gezegd dat het onhaalbaar zou zijn. Ballast Nedam Development laat met deze nieuwe cijfers zien dat het wel degelijk mogelijk is kijkend naar de portefeuille verkochte woningen van 2021.

Appartementen

Uit ervaring blijkt dat appartementen door extra grotendeels energieneutraal te maken zijn, zo was 87% in 2021 energieneutraal. Door in het begin van het ontwikkel- en ontwerpproces deze energieneutrale duurzaamheidsambitie mee te nemen als vertrekpunt kunnen dakoppervlakten gemaximaliseerd worden en eventueel gevelverlies geminimaliseerd. Ook door het koppelen van andere aangrenzende daken, bijvoorbeeld op parkeergarages, konden we deze ambitie waarmaken. Helaas kan het nog steeds niet overal maar wij omarmen nieuwe innovaties.

Het kan wel

Een van onze nieuwste projecten: Horizons Amsterdam past zonnepanelen toe op de overstekken van de verdiepingsvloeren die tegelijkertijd verkoelend werken door de juiste schaduwwerking op ondergelegen appartementen. De gevels zelf worden benut voor zonnepanelen waardoor er ruimte ontstaat voor de herstel van natuur en biodiversiteit. Denk daarbij aan de mogelijkheid voor verschillende daklandschappen die gelijktijdig als de stadsparken van de toekomst fungeren. Door deze maatregelen wordt de gebouwde omgeving niet alleen energieleverend maar werkt het ook als (stads)ecoduct die de natuur verbindt.

Grondgebonden woningen

Bij de grondgebonden woningen was alles energieneutraal of beter. Bij stadswarmte-systemen wordt in de regel in Nederland niet veel extra aandacht besteed aan het opwekken van extra energie voor huishoudelijk gebruik. Dat vinden wij jammer, onze energiebehoefte in Nederland zal met de opkomst van elektrisch rijden en deelmobiliteit de komende jaren ingrijpend veranderen, daar moeten wij ons land klaar voor maken. Ondanks het ontbreken van deze noodzaak gaan we in de toekomst daarom toch extra panelen leggen bij woningen waardoor er extra capaciteit beschikbaar komt voor het laden van elektrische voertuigen. Dit jaar hebben wij daarvoor op Eiland D in Westerdel Langedijk een succesvolle testcase afgerond.

Energiepositief

De eerste energiepositieve woningen van Ballast Nedam Development zijn afgelopen jaar in Berckelbosch in verkoop gegaan. Deze woningen worden voorzien van een warmtepomp. Nul-op-de-meter- en energiepositieve woningen zullen voor ons de trend gaan worden in 2022 bij woningen die hun eigen energieopwekkingsysteem hebben.

Lagere maandlast door groenfinancieringen

Wanneer er naar alle op de markt gebrachte woningen individueel gekeken werd is 95% energieneutraal of beter. Nederlanders zijn toe aan een verandering op het gebied van energie voor hun eigen woning en het huishoudelijk verbruik nu het onmiskenbaar de huishoudboekjes hard en onvoorspelbaar raakt. Door de wet van gasloos bouwen heeft de vraag naar energieneutrale woningen een vlucht genomen. De stap naar een energieneutrale woning is nu nog maar zeer klein, de markt vraagt erom en het levert voor de bewoner al snel geld op in de vorm van zeer lage energielasten. De besparing op energie heeft ook dus ook nog eens een extra positief effect op de maandelijkse aflossing op de hypotheek ten opzichte van slechter presterende nieuwbouwwoningen. Tevens helpen groenfinancieringsmogelijkheden beleggers om een extra energiezuinig beleggingsportefeuille op te bouwen.

Verder dan vastgoed

Ballast Nedam Development werkt op sociaal maatschappelijk terrein samen met verschillende NGO’s op het gebied van natuurinclusiviteit, biodiversiteit, circulariteit, nieuwe vormen van mobiliteit, gezonde leefstijlen en sociale cohesie. Wij blijven onszelf uitdagen om steeds die extra stap te zetten en vragen onze partners ons ook uit te blijven dagen om samen ambities te blijven verleggen.