Ballast Nedam Development en RealStats presenteren maatschappelijke baten van project de Groene Loper

Tijdens de Provada 2024 hebben Ballast Nedam Development en RealStats de indrukwekkende maatschappelijke baten van de Groene Loper in Maastricht gepresenteerd. Dit ambitieuze project, dat de stad verbindt met een groene boulevard na ondertunneling van de snelweg, resulteert in aanzienlijke voordelen voor de omliggende wijken.

De Groene Loper

De Groene Loper is een duurzaam stadsontwikkelingsproject met een groene boulevard van meer dan twee kilometer die zich uitstrekt over de ondertunnelde snelweg. Het omvat een prachtig aangelegd groen gebied met bomen, planten en recreatieve voorzieningen. Dit groene lint verbindt niet alleen verschillende delen van Maastricht, maar draagt ook bij aan een gezondere leefomgeving voor de bewoners. Aan de Groene Loper in Maastricht ontwikkelt Ballast Nedam Development de komende jaren in totaal zo’n 1.300 woningen en appartementen. De Groene Loper krijgt steeds meer vorm, zowel in het noordelijk deel als in het zuidelijk deel wordt volop ontwikkeld. Ongeveer 100 woningen zijn momenteel in aanbouw en circa 500 woningen zijn reeds opgeleverd. Een indrukwekkende gebiedsontwikkeling waarmee een nieuw stadsdeel voor Maastricht wordt gecreëerd en de voorheen opgesplitste stad weer één geheel is.

Verbetering leefbaarheid aan de Groene Loper

De Groene Loper is niet alleen een infrastructuurproject, maar ook een waardevolle investering in het welzijn van de gemeenschap. Het laat zien hoe duurzame stadsontwikkeling kan bijdragen aan een gezondere en prettigere leefomgeving voor iedereen.

De ondertunneling van de snelweg, de aanleg van De Groene Loper en de ontwikkeling van vastgoed hebben een positief effect op de omliggende wijken. De tunnel heeft geleid tot een groene stadsboulevard, waardoor de stad meer als één geheel kan worden gezien en de A2 niet langer een barrière vormt tussen de wijken. De omgeving is gezonder geworden door minder verkeer, geluidsoverlast en verbeterde luchtkwaliteit. Er zijn ongeveer 1800 bomen geplant, wat problemen met hittestress en wateroverlast heeft verminderd. De verkeersveiligheid is verbeterd en het aantal misdrijven is afgenomen. Het voorzieningenniveau is toegenomen met meer horeca en zorgvoorzieningen.

Tessa Haarler, projectontwikkelaar bij Ballast Nedam Development, benoemt de voordelen: “We zijn trots op de Groene Loper en de impact die het heeft op de stad. Dit project bewijst dat duurzaamheid en leefbaarheid hand in hand kunnen gaan.”

Miljoenen maatschappelijke baten voor de omgeving

Uit het onderzoek van RealStats blijkt dat de omliggende wijken profiteren van enorme leefbaarheidsbaten. De Groene Loper bevordert de luchtkwaliteit, vermindert geluidsoverlast en biedt ruimte voor ontspanning en beweging. Bewoners kunnen nu veilig wandelen, fietsen en genieten van de natuurlijke omgeving.

Nick Slokker, adviseur bij RealStats, benadrukt: “Uit de analyse van de omliggende wijken rondom het project De Groene Loper blijkt dat er door de jaren heen een duidelijke positieve trend te zien is.

Zo zijn de WOZ-waardes in de wijken rondom het project de afgelopen tien jaar procentueel 29% sterker gestegen dan in de rest van Maastricht. Daarnaast toont de analyse aan dat de leefbaarheid in de omliggende wijken is gestegen van zwak naar ruim voldoende in de periode 2014 t/m 2022. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld cijfers over veiligheid, waaruit af te lezen is dat het aantal misdrijven in dezelfde periode met 24,6% is gedaald.”

Kosten-baten analyse

Deze bevindingen benadrukken het belang van een holistische benadering bij stadsontwikkeling. Een project dat zichzelf door zoveel maatschappelijke baten terugverdient, is niet alleen duurzaam, maar ook economisch verstandig. Het helpt bij het maken van een kosten-baten analyse bij infrastructurele projecten en toont aan dat groene initiatieven een waardevolle bijdrage leveren aan onze steden en hun inwoners.

De baten op een rij:

  • De omgeving is een stuk gezonder geworden doordat er veel minder verkeer is, geluidsoverlast flink is afgenomen en de luchtkwaliteit flink is verbeterd.
  • Daarnaast zijn er circa 1800 bomen geplant, waardoor problemen met hittestress en wateroverlast zijn afgenomen.
  • Uit onderzoek is gebleken dat mensen met uitzicht op groen een stuk gelukkiger zijn.
  • Door de aanleg van de groene Loper is er daarnaast veel meer ruimte gekomen om te sporten en te bewegen. Dit wordt ook erg veel gedaan.
  • Veiligheid is flink verbeterd: Niet alleen op het gebied van verkeerveiligheid, aangezien mensen niet meer die veel te drukke weg hoeven over te steken wanneer ze naar school of werk gaan, maar ook het aantal misdrijven is flink afgenomen. Aantal politiemeldingen is met 43,5% gedaald. Aantal misdrijven met 24,6% gedaald
  • Het voorzieningenniveau is door deze ontwikkeling flink toegenomen. Er is veel horeca dat naar de Groene Loper trekt, maar bijvoorbeeld ook zorgvoorzieningen als een fysio en binnenkort een nieuw multifunctioneel kindcentrum.
  • WOZ waardestijging 29% hoger dan in de rest van Maastricht
  • Jaarlijks sterkere stijging van de huurprijzen dan in de rest van Maastricht
  • Leefbaarheid scores zijn gestegen van zwak naar ruim voldoende