Grondovereenkomst voor Hart van de Wijk op Peperkliplocatie

02 februari 2024

De gemeente Schiedam en Ballast Nedam Development hebben een overeenkomst getekend voor de reservering van grond op de Peperkliplocatie. Wethouder Antoinette Laan (Wonen) overhandigde CEO Onno Dwars op 1 februari 2024 een symbolisch ‘Hart van de Wijk’. De gezamenlijke ambitie is namelijk om de locatie van openbare basisschool De Peperklip tot een multifunctionele plek om te vormen: met een nieuwe basisschool, sportzaal, kinderdagopvang, een maatschappelijk centrum en een plek voor welzijnsorganisaties (huisarts, fysio) zodat een ‘Hart van de Wijk’ ontstaat. De Peperklipontwikkeling zal nieuwe energie geven aan de buurt en zo een bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid in de wijk Oost. 

“De Peperkliplocatie moet uitnodigen tot ontmoeting. Ballast Nedam Development gaat niet alleen een nieuwe, duurzame basisschool en woningen bouwen, maar voegt ook maatschappelijke waarde toe aan de locatie. Dat kan door een ‘Hart van de Wijk’ te creëren met verschillende maatschappelijke functies”, aldus wethouder Antoinette Laan. Met een knipoog naar het ‘Hart van de Wijk’ overhandigde zij een chocolade hart aan Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development. Onno Dwars overhandigde op zijn beurt een sportbal met de logo’s van de gemeente Schiedam, Ballast Nedam Development en het logo van het project De Peperklip. Deze bal staat symbool voor de samenwerking, een gezonde leefomgeving en natuurlijk voor de nieuwe sportzaal die er wordt gerealiseerd.

Gemeente, Stichting Primo Schiedam en Ballast Nedam Development

In december 2021 riep de gemeente Schiedam marktpartijen op zich aan te melden voor ontwikkeling van de Peperkliplocatie in Oost. Na een selectieprocedure kwam Ballast Nedam Development als beste naar voren. Op 20 oktober 2022 werd de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen gemeente, Stichting Primo Schiedam en de ontwikkelaar. Het afgelopen jaar is gezamenlijk gewerkt aan een haalbaar plan. Nu is het dan zover om een overeenkomst voor grondreservering aan te gaan en de plannen met de omgeving te bespreken. De komende periode gaan gemeente en ontwikkelaar samen met bewoners en betrokkenen in gesprek over de invulling van het ‘Hart van de Wijk’.

Het ‘Hart van de Wijk’ aan de Fahrenheitstraat/Celsiusstraat omvat een basisschool, sportzaal, circa 220 woningen, commerciële en maatschappelijke functies. De bouw zal vanaf eind 2025 in fasen plaatsvinden, zodat de school in gebruik kan blijven.