Portaal tekent intentieovereenkomst voor Baunei

In aanwezigheid van wethouder Eelco Eerenberg heeft woningcorporatie Portaal symbolisch een intentieovereenkomst getekend met het Cartesius ontwikkelconsortium (MRP en Ballast Nedam Development) op PROVADA voor de realisatie van Baunei met ruim 382 betaalbare woningen van in totaal ca. 23.000 m2 GO in Cartesius Utrecht. Van de 382 zijn 308 bestemd voor sociale huurwoningen van gemiddeld 58 m2 voor Portaal en 74 bestemd voor vrije sector die geschikt zijn voor middenhuur. Binnen de 308 sociale woningen zijn 173 woningen bestemd voor het Gemengd Wonen concept en 135 voor regulier sociale huurwoningen.  Het consortium werkt al in Cartesius met Portaal samen. De bouw van de eerste 165 sociale huurwoningen is recentelijk gestart.

 

De naam van het bouwblok in de derde ontwikkelfase is een verwijzing naar Baunei in Sardinië in Italië. Baunei ligt in provincie Nuoro, dit is een van de Blue Zones. Dit zijn plaatsen op de wereld waar mensen langer gezond en gelukkig leven, een belangrijke inspiratiebron voor Cartesius Utrecht. In Baunei komt naast woningen voor reguliere woningzoekenden ook een Gemengd Wonen concept van Portaal. Dit is een woonvorm waarbij bewoners met en zonder woonbegeleiding er bewust voor kiezen om in georganiseerd verband samen te wonen.

Gemengd Wonen is een onmisbare woonvorm om  huurders die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen goed te laten landen in hun nieuwe woonomgeving. Ook voorziet Gemengd Wonen in de behoefte van regulier woningzoekenden om te wonen in een buurt waarin buren betrokken zijn bij elkaar. Portaal onderzoekt  binnen Baunei tevens de mogelijkheid voor het ontwikkelen van huisvesting voor ouderen. Dit biedt antwoord op de groeiende vraag naar woonvormen voor ouderen en brengt tegelijk de doorstroming op de woningmarkt op gang.

De binnentuin van Baunei wordt ontworpen met een semi-openbaar karakter, een balans tussen rust en reuring die verbonden is met het Cartesius Park.

Cartesius Gezond Stedelijk Leven

In Cartesius Utrecht, de eerste Heart of Health gebiedsontwikkeling in de regio, wordt de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones voor het eerst binnenstedelijk toegepast. De acht pijlers van het Cartesius concept zijn de dragers van de gebiedsontwikkeling. Deze grootschalige gezonde stadswijk, direct aan het station gelegen, wordt een groene en duurzame stadwijk met bijna 3000 woningen. Belangrijk onderdeel van de stadswijk is het meten van interventies om zo een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame leefomgeving en uiteindelijk de fysieke en mentale gezondheid voor mens en dier met een grotere bijdrage aan de aarde. Dit gebeurt aan de hand van de hard- en software: community, natuur & biodiversiteit, beweging, ontspanning & zingeving, duurzaamheid, mobiliteit, milieu en gezonde voeding.

De woningen in Cartesius hebben een zeer laag energieverbruik. Een collectieve bodemenergiebron en zonnepanelen wekken de energie voor warm tapwater en verwarming op. De stadswijk is autoluw, kent een lage parkeernorm en duurzame mobiliteit is vanzelfsprekend. Er komen ruime en comfortabele fietsenstallingen en goede fiets- en wandelpaden. Bewoners van Cartesius krijgen ook een lidmaatschap van de Cartesius gebiedsvereniging voor allerlei (gezamenlijke) activiteiten.

Ieder deelgebied heeft een binnentuin die verbonden is met het Cartesius Park met mooie wandelpaden en zitelementen om elkaar te ontmoeten. Het nieuwe CAB, ontworpen door Mecanoo, wordt de blikvanger en identiteitsdrager van Cartesius in Utrecht met functies gericht op gezonde voeding, gemeenschap, beweging, zingeving & ontspanning. Het CAB beoogt de omgeving te activeren zodat het een aantrekkelijke ontmoetingsplek wordt voor bewoners en bezoekers. Het CAB wordt dan ook de ‘Huiskamer van de Wijk’ genoemd.

Een toonaangevende samenwerking in de gebiedsontwikkeling

Cartesius is vanaf het begin internationaal toonaangevend. De World Health Organization (WHO) omarmt de ontwikkelfilosofie en voegde de gebiedsontwikkeling onlangs toe aan de lijst met voorbeeldprojecten. De partners in het ‘Convenant Bouwen aan een Gezonde Wijk’ treffen momenteel de voorbereidingen om te starten met het langjarig monitoren in hoeverre de interventies in de leefomgeving bij Cartesius Utrecht impact hebben op fysieke en mentale gezondheid van de bewoners. Op een later moment kan dit monitoringsprogramma worden opgeschaald naar andere gebiedsontwikkelingen in Nederland. Vorig jaar ondertekenden het Cartesius consortium (MRP en Ballast Nedam Development), Gemeente Utrecht, NS Stations, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Woningcorporatie Portaal, Achmea Real Estate en CBRE Investment Management het convenant.

 MRP en Ballast Nedam Development ontwikkelen Cartesius Utrecht in samenwerking met de Gemeente Utrecht en NS Stations. Het stedenbouwkundige plan en landschapsarchitectuur is van Mecanoo, de verschillende deelgebieden zijn onder architectuur van Mecanoo, Paul de Ruiter Architecten, EVA Architecten en de Architekten Cie. De realisatie van fase 2 is in handen van Heddes Bouw & Ontwikkeling (het CAB, Okinawa, de parkeergarage) en Ballast Nedam West (Nicoya).