Primeur: Ballast Nedam Development en JOGG samen aan de slag voor een gezonde fysieke leefomgeving

Ballast Nedam Development en JOGG slaan de handen ineen om de fysieke leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Dat kan met recht een unieke samenwerking worden genoemd, Ballast Nedam Development is de eerste gebiedsontwikkelaar in Nederland die deze handschoen samen met JOGG oppakt. De samenwerking krijgt haar eerste invulling door een aantal maatregelen in de omvangrijke gebiedsontwikkeling Berckelbosch te Eindhoven.

Gebiedsontwikkelaars spelen belangrijke rol in leefomgeving jongeren

De wijze waarop de leefomgeving ruimtelijk wordt vormgegeven speelt een belangrijke factor bij het faciliteren en bevorderen van een bewuste leefstijl. Het bevorderen van een gezonde leefstijl op jonge leeftijd en een gezonde leefomgeving die dat faciliteert zien Ballast Nedam Development en JOGG dan ook als een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij staan meer bewegen, buiten leven en bewegen, groene omgeving, gezonde voedselkeuzes voorop. En niet in de laatste plaats verbindt beweging mensen en ontstaan zo prettige wijken waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen. De samenwerking richt zich op ontwikkeling van kennis en wordt ook praktisch ingevuld door lokale realisatie van uitdagende vormen van beweging in het openbaar gebied.

Gezonde Verstedelijking Berckelbosch Eindhoven

De eerste samenwerking tussen JOGG en Ballast Nedam Development vindt binnenkort plaats in Berckelbosch Eindhoven. Hier wordt op het vlak van gebiedsontwikkeling nauw samengewerkt. In de wijk Berckelbosch wordt door een ruime- en groene stedenbouwkundige opzet een beweegvriendelijke omgeving voor kinderen en jongeren gecreëerd. Onder andere door de wijk specifiek in te richten op veilig loop- en fietsverkeer en extra sport- en spelaanleidingen te maken, wordt de wijk vriendelijker voor kinderen en wordt de beschikbare ruimte bovendien dubbel gebruikt.

Onno Dwars directeur Ballast Nedam Development: “Onze samenwerking met JOGG past perfect in onze visie op gezonde verstedelijking. Naast Berckelbosch in Eindhoven passen wij de principes van gezonde verstedelijking ook toe aan de Groene Loper in Maastricht, waar wij nu een wijk ontwikkelen op de plek waar vroeger de A2 door de stad raasde. Wij ontwikkelen ook de Cartesiusdriehoek in Utrecht samen met MRP Development, een groene wijk waar gezondheid en welzijn centraal staan. Er wordt toegewerkt gezonde leefomgeving waarmee wij, via de gebiedsontwikkeling, de levensverwachting kunnen verlengen met 5 jaar. Wij betrekken de wetenschap hierbij om de impact die wij maken te kunnen meten.”

Marjon Bachra, directeur JOGG: “Door de samenwerking wordt het ruimtelijk domein verbonden met het sociaal en zorgdomein zo kunnen bouwbedrijven en ontwikkelaars op lokaal niveau een structurele bijdrage leveren. Om de kennis over gezonde leefomgevingen verder te vergroten is het van belang voor JOGG om met gebiedsontwikkelaars op te trekken. Zij maken in concrete projecten ruimtelijke afwegingen en ondervinden als eersten welke interventies werken en niet werken. Dit maakt het daarmee een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking.”