Feestelijke start bouw 9 woningen Floris in Nieuw Delft

Vorige week heeft de feestelijke start bouw plaats gevonden van het project Floris, gelegen in de Coendersbuurt in het plangebied Nieuw Delft. Aan een van de jongste toekomstige bewoners was de eer om het eerste grondwerk te verrichten door het in werking zetten van een graafmachine. Het project bestaat uit 9 eengezinswoningen, die inmiddels alle zijn verkocht.

Ballast Nedam Development is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project, dat door Ballast Nedam West wordt gerealiseerd. De woningen zijn gasloos en energieneutraal.
1 woning is voorzien van een volledig groene gevel en hiermee wordt ingespeeld op de 17 doelen van de verenigde naties, waaronder ecologie. Door gasloos te bouwen en een groene gevel toe te passen wordt actief ingezet op klimaatadaptief bouwen.

Alle woningen onderscheiden zich in verschillende architectuurvormen en het geheel sluit hiermee goed aan op het oude karakteristieke centrum van Delft. Floris is gelegen tegen over het treinstation van Delft en het oude centrum met alle voorzieningen. Parkeren is voorzien in een collectieve parkeergarage op afstand van de woningen. Hiermee wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd, omdat het aantrekkelijker wordt om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken.

Beeld:
foto’s & afbeeldingen zijn vrij te gebruiken.