Cartesius Utrecht onderdeel eerste bidirectionele ecosysteem ter wereld

28 april 2021

In aanwezigheid van staatssecretaris Stientje van Veldhoven, wethouder Eelco Eerenberg en gedeputeerde Huib van Essen tekende Hyundai vanochtend een samenwerking met strategische partners waaronder het consortium Cartesius met ontwikkelaars MRP en Ballast Nedam Development, om van Utrecht de eerste regio ter wereld te maken met een bidirectioneel ecosysteem. Daarbij worden de batterijen in elektrische deelauto’s grootschalig ingezet als opslag van duurzame energie.

Utrecht proeftuin voor lokale energieopwekking

De regio Utrecht creëert een proeftuin – uniek in de wereld – door lokale energieopwekking te koppelen aan het slim opladen van elektrische auto’s. Het Smart Solar Charging concept vormt de basis voor het upgraden naar grootschalige implementatie van een toekomstige energiemarkt. Deze ontwikkeling biedt steden en bedrijven in Nederland en Europa de mogelijkheid om internationaal voorop de te lopen in de energietransitie.

De ondertekening van de samenwerking (LOI) tussen Hyundai Nederland, stad en regio Utrecht, het Cartesius consortium (MRP en Ballast Nedam Development) en het We Drive Solar consortium (met onder andere Stedin en Elaad) bevestigt de ambitie om van Utrecht de eerste bidirectionele (V2G) regio en stad ter wereld te maken. Hyundai komt dit jaar met de eerste AC-bidirectionele productie-auto op de markt. Deze auto geeft de mogelijkheid om de inzet van bidirectioneel laden fors op te schalen. Utrecht heeft hiervoor de infrastructuur, de kennis en de juiste partners beschikbaar, zie daar het belang van deze samenwerking.

De opschaling van bidirectioneel laden maakt ons als Nederland internationaal koploper. Het past ook in de mobiliteitsvisie 2040 waarin nadruk wordt gelegd op “verduurzamen mobiliteit en verbetering leefbaarheid”. Ook is er een directe bijdrage aan de klimaatdoelen. Deze samenwerking zal zorgen voor een forse opschaling van elektrische deelauto’s om te beginnen in Utrecht.

Cartesius - elektrisch rijden met deelauto’s wordt de norm

In Cartesius wordt gezonde en duurzame mobiliteit vanzelfsprekend. Er komen nieuwe vormen van mobiliteit die ervoor zorgen dat autogebruik minder wordt. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van deelmobiliteit, openbaar vervoer en goede fiets- en wandelverbindingen.  Bewoners van Cartesius krijgen met behulp van een slim mobiliteitsaanbod aantrekkelijke alternatieven voor de auto en andere mobiliteitsmogelijkheden aangeboden.  Ook voor bezoekers van Cartesius wordt het eenvoudig om duurzame mobiliteitskeuzes te maken. De wijk ligt direct naast het NS-station Utrecht Zuilen, wat reizen van en naar het gebied met openbaar vervoer aantrekkelijk maakt. Voldoende en comfortabele fietsenstallingen in combinatie met fietspaden faciliteren de fietser optimaal.

Cartesius: een vooruitstrevende gezonde stadswijk

In en rondom Cartesius kunnen mensen op harmonieuze wijze leven met elkaar, de stad en de natuur. Cartesius, geïnspireerd op de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones, wordt een levendige, duurzame en groene stadswijk. Een plek om op te laden. Met het monumentale gebouw, bekend als het CAB, als tweede huiskamer en stralend middelpunt van de wijk. In Cartesius komt een gedifferentieerd en inclusief woonmilieu en een ruimtelijke omgeving waar ontmoeten en natuurlijk bewegen centraal staat met een geheel eigen identiteit en hoge ambities. Minimaal 30% van de wijk wordt groen ingericht om van te genieten maar ook om de klimaatadaptatie en de biodiversiteit van het gebied te bevorderen.

Naast de grote focus op het stimuleren van een community en onderlinge verbinding wordt ook in de gebiedsontwikkeling focus gelegd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Momenteel is er een nijpend tekort aan woningen in Nederland. Daarom wordt als eerste gestart met de realisatie van woningen in het sociale segment (in samenwerking met woningcorporatie Portaal en Stichting De Tussenvoorziening) en woningen met middeldure huur. In het plan is ook ruimte gemaakt voor veel variëteit en een groot aantal bijzondere doelgroepen waardoor er een inclusieve samenleving ontstaat. Ook is erop gelet dat de stadswijk straks een goede mix aan verschillende woningtypen kent waardoor iedereen in elke levensfase een geschikte woning kan vinden en binnen de wijk een wooncarrière kan maken.

Programma en voorzieningen in Cartesius

De gebiedsontwikkeling van Cartesius bestaat uit verschillende fases. Fase 2-6, met 2510 woningen, wordt ontwikkeld door Ballast Nedam Development en MRP. Samen met de eerste fase van 330 woningen (Keystone Vastgoed) wordt een wijk ontwikkeld met in totaal 2840 woningen, twee parken, een basisschool, sporthal, supermarkt met biologische producten, horeca en diverse culturele en sportvoorzieningen. De wijk wordt autoluw, met veel ruimte voor wandelaars en fietsers en slimme mobiliteitsoplossingen. Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar over de start van de verkoop en verhuur van de woningen.

Kijk voor meer informatie over het project Cartesius op www.cartesius-utrecht.nl