Ballast Nedam Development verwerft omvangrijke woningbouwlocatie ‘Groenoord’ in Leiden

21 juli 2021

Op basis van een tenderprocedure heeft Woningcorporatie Ymere, vanwege de focus op Metropoolregio Amsterdam, besloten om de ontwikkelrechten van Groenoord fase 2 en 3 in Leiden aan Ballast Nedam Development te verkopen. De koopovereenkomst is door beide partijen ondertekend. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de verdere gebiedsontwikkeling van Groenoord, een wijk die in de toekomst een nog prominentere rol in de stad zal vervullen. Groenoord Leiden Fase 2 en 3 krijgt straks een divers programma aan grondgebonden woningen en appartementen.

Groenoord is een wijk in Leiden-Noord. Op de plek waar nu woningen zullen worden gerealiseerd stonden vroeger de Groenoordhallen bekend van veemarkten, concerten, sportevenementen en beurzen. In 2010 zijn deze hallen gesloopt om plaats te maken voor woningen. In 2012 zijn de eerste woningen van fase 1 door Ymere opgeleverd. Het plan voor fase 2 met maar liefst 18.747 m² te bebouwen oppervlak bestaat straks uit appartementen met een divers programma waaronder sociale huur, vrije huur, koopappartementen en bijbehorende (parkeer)voorzieningen. Voor fase 3 met zo’n 2.174 m² te bebouwen oppervlak is er de ambitie om hoofdzakelijk eengezinswoningen te realiseren.

Voor Groenoord fase 2 en 3 zal Ballast Nedam Development in samenwerking met de gemeente een plan uitwerken dat recht doet aan de trends in de maatschappij, met oog voor inclusiviteit, duurzaamheid en groen.

Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development: “De verwerving van deze omvangrijke locatie en de gebiedsontwikkeling die zal plaatsvinden is van grote betekenis voor ons en voor de stad. Als gebiedsontwikkelaar willen wij leefomgevingen creëren waar mensen door onderlinge verbinding en ontwerpprincipes vanuit de wetenschap langer gezond en gelukkig kunnen leven. Groenoord heeft alles in zich om de wijk van de toekomst te zijn. Voor Groenoord zien wij dan ook een uitgebalanceerde stadswijk voor ons, waar mens en natuur in harmonie kunnen samenleven.”

Viviane Regout, directeur portefeuillevernieuwing: “Ymere is actief in de Metropoolregio Amsterdam. We willen ons meer focussen op dit kerngebied, waaronder Amsterdam, Haarlem, Almere, Weesp, Haarlemmermeer. De overdracht van Groenoord fase 2 en 3 aan Ballast Nedam Development is daarom een logische stap. Zij gaan daar een mooie wijk maken met fijne woningen.”

De contractovername waarbij Ballast Nedam Development alle rechten en plichten overneemt van Ymere inzake de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Leiden zal na een positief besluit door het college van B&W worden overgedragen. Naar verwachting zal dit in het najaar van 2021 plaatsvinden.