Ballast Nedam Development en Credit Linked Beheer tekenen koopovereenkomst voor 225 woningen in Gezondheidspark Dordrecht

28 december 2021

Ballast Nedam Development en Credit Linked Beheer hebben een koopovereenkomst voor 225 energieneutrale appartementen in Gezondheidspark Dordrecht ondertekend. Gezondheidspark Dordrecht is een gebiedsontwikkeling van Ballast Nedam Development waar een levendig woongebied met 720 duurzame appartementen ontwikkeld wordt. Deze 225 woningen maken onderdeel uit van de eerste ontwikkelfase met ca. 300 appartementen en een levendige plint aan de voetgangersverbinding tussen het ziekenhuis en het sportcomplex. De aankoop van deze appartementen voorziet straks in de woonbehoeften voor woningzoekenden in alle segmenten, waaronder midden-en sociale huur.

Gezonde gebiedsontwikkeling

Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development: “De koopovereenkomst die wij sluiten met Credit Linked Beheer is wederom een grote mijlpaal in deze gebiedsontwikkeling. Gezondheidspark Dordrecht is het voorbeeld van hoogstedelijke en duurzame ambities die ertoe leiden dat mensen langer gezond en gelukkig leven. De locatie leent zich er goed voor om een integrale leefomgeving te ontwerpen waar mens en natuur in harmonie kunnen leven. Samen met partners als Credit Linked Beheer zorgen wij voor het grote succes van de leefgebieden van de toekomst.”

Eduardo Alvarez, CEO Credit Linked Beheer: “Met het tekenen van de koopovereenkomst met Ballast Nedam Development doen we wederom een belangrijke stap in de juiste richting, zowel voor de beleggers in onze woningfondsen, voor een duurzamer Nederland als voor het uitbreiden van betaalbaar woningaanbod in Nederland. Beleggen in build-to-rent projecten blijft voor Credit Linked Beheer de juiste route om te verduurzamen en tegelijkertijd de woningproblematiek te verkleinen.”

Gezondheidspark

Het Gezondheidspark is een druk bezochte locatie in de gemeente Dordrecht. Zowel het stedenbouwkundige plan als de appartementengebouwen zijn door Rijnboutt Architecten uit Amsterdam ontworpen. Het gebied zal groen worden ingericht met daarbij speciale aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en de invloed daarvan op de mens. In het ontwerp van de openbare ruimte worden de huidige voetgangersverbindingen versterkt en aangevuld met commerciële functies, hierdoor ontstaan ontmoetingsplekken en een levendige gebied. Aan deze levendige esplanade zijn boven de voorzieningen appartementen ontworpen, hierdoor ontstaat een prettige woonbeleving.

Programma voor een brede doelgroep

Volgend jaar start de bouw van de eerste fase met ongeveer 300 woningen tussen het ziekenhuis en de sportfaciliteiten. Het programma bevat sociale, middel dure en vrije sector huurappartementen. Daarna volgt de ontwikkeling van de volgende fases ter plaatse van de huidige parkeerplaatsen aan de zijde van de Overkampweg. Credit Linked Beheer voorziet met 225 appartementen in de eerste fase in de woonbehoefte van een brede doelgroep. 

Duurzaamheid

Ballast Nedam Development en Credit Linked Beheer hebben in elkaar een partner gevonden en leggen beiden de lat hoog op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Alle appartementen van Credit Linked Beheer zijn energieneutraal met een BENG-2 indicator van nul. Het energielabel is daarmee A++++. Door opwekking van hernieuwbare energie en het beperken van primaire fossiele brandstoffen is dit mogelijk. De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming voor extra comfort en aangesloten op het stadswarmtenet. Om de duurzaamheidsambitie mogelijk te maken en een groencertificaat te kunnen verkrijgen wordt er onder andere gebruik gemaakt van FSC hout. Duurzaamheid binnen het plan is meetbaar door middel van een GPR-waarde van gemiddeld 8.

In het gebied kan iedereen gebruik maken van duurzame mobiliteit in de vorm van elektrische deelauto’s en elektrische fietsen. Om de bereikbaarheid en het bewegen te bevorderen worden er goed bereikbare fietspaden gerealiseerd en stopt het openbaar vervoer midden in het plangebied.

Elkaar ontmoeten

Naast een levendige en verkeersluwe openbare ruimte die wordt ingericht om er te kunnen verblijven worden in de bouwblokken gezamenlijke (dak)tuinen opgenomen. Aan de achterzijde van het appartementencomplex van de eerste fase is een groene binnentuin ontworpen, waar speciale aandacht is besteed om een rustgevende werking te stimuleren en bewoners kunnen elkaar hier ontmoeten. Om de community vorming nog verder te stimuleren wordt er bijvoorbeeld een jeu de boules baan aangelegd.

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling Gezondheidspark Dordrecht is te vinden op de website: www.GezondheidsparkDordrecht.nl . Geïnteresseerden voor zowel huur- als koopwoningen kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrieven. Geïnteresseerd in de huurwoningen? Binnenkort kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor dit project via www.WonenOpDezePlek.nl .