Vogelbescherming en Ballast Nedam Development maken Tuinbuurt Vrijlandt Rotterdam vogelvriendelijk

09 december 2020

Natuurinclusief bouwen in Tuinbuurt Vrijlandt in Rotterdam

Ballast Nedam Development en de Vogelbescherming geven hun samenwerking verder invulling door de natuur midden in de stad te versterken. In de Rotterdamse Tuinbuurt Vrijlandt worden nest- en verblijfplekken voor vogels en vleermuizen standaard opgenomen in de woningontwerpen. Daarnaast ontvangen alle nieuwe bewoners een compleet pakket om vogels in hun tuin aan te trekken. Na oplevering krijgen de bewoners een vogelsafari in eigen buurt aangeboden.

Vogelpakket

Ballast Nedam Development ontwikkelt in Rotterdam Tuinbuurt Vrijlandt, een nieuwe wijk met 290 woningen, waarvan de eerste woningen medio 2021 in verkoop gaan. Eind 2021 start vervolgens de bouw. De nieuwe bewoners van die buurt krijgen een vogelpakket van Ballast Nedam Development en de Vogelbescherming. Daarin zitten onder meer een nestkast, een voersilo, vogelvoer, een vogelgids en allerlei handige tips om meer vogels in je tuin te krijgen en de juiste beplanting voor in de tuin uit te kiezen. Zo kan iedereen meehelpen ook het eigen perceel verder te vergroenen en vogelvriendelijk in te richten.

Dat is precies ook wat bewoners willen, zo bleek recent nog uit een bewonersenquête van Ballast Nedam Development en de Vogelbescherming. Veel (toekomstige) bewoners vinden de biodiversiteit belangrijk en dragen daar graag in hun eigen omgeving aan bij. Zowel Ballast Nedam Development als de Vogelbescherming willen de bewustwording van vogels als mede-bewoners in onze directe leefomgeving graag stimuleren en bundelen daarom op deze manier de kennis en krachten.

Vogelsafari in je eigen buurt

Als de woningen worden opgeleverd, kunnen de bewoners van Tuinbuurt Vrijlandt meedoen met een vogelsafari van de Vogelbescherming. Je leert om met vogelogen naar je eigen buurt te kijken. Wat is de geschikte begroeiing, waar zijn schuil- en broedplekken en welke (vogel)soorten komen er in de wijk voor. Parallel aan onze wereld bevindt zich in de stad een dierenwereld. Als je eenmaal weet waar je op moet letten, is geen wandeling meer hetzelfde, dan loop je door je eigen natuurdocumentaire.

Natuurinclusief bouwen

Ook bij de bouw van de woningen zelf wordt al rekening gehouden met de niet-menselijke medebewoners van Tuinbuurt Vrijlandt. Dit komt voort uit de filosofie: als wij zorgen voor de natuur, zorgt de natuur voor ons. Zo worden ongeveer 290 neststenen in de huizen gemetseld waar de spectaculaire gierzwaluwen kunnen nestelen, komen er ook plekken waar huismussen kunnen broeden en verblijfstenen voor vleermuizen. Daarnaast wordt op een aantal geschikte plekken de spouw toegankelijk gemaakt voor vleermuizen.

Ook de openbare ruimte krijgt veel aandacht. De wijk is opgebouwd rond een centrale groene ruimte met een vijver. De vele bomen in de wijk zijn van verschillende soorten ter bevordering van de biodiversiteit. Per straat zorgt dit voor variatie in de  uitstraling.

Een centraal gelegen circulaire buurtkas maakt het samenzijn van buurtbewoners mogelijk. Hier is ook ruimte voor bijvoorbeeld een gezamenlijke buurtmoestuin en speelvoorzieningen. In het ontwerp zitten op sommige plekken ook ingebouwde plantenbakken tussen de voordeuren, zo kunnen bijvoorbeeld buren gezamenlijk gebruik maken van kruiden. Daarnaast komen er vele meters met hagen en groene erfafscheidingen, vanuit een ‘tuindorp’-gedachte. De hagen bieden veel variatie, denk aan liguster, meidoorn en haagbeuk. Vogels zijn daar dol op.

Zo stimuleren we op allerlei manieren de biodiversiteit in de wijk. Een extra voordeel van het vele groen is dat bij hevige regenval het water lokaal kan worden opgevangen en er geen problemen ontstaan, de wijk is daarmee klimaatadaptief.

Ballast Nedam Development en de Vogelbescherming hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een beter leefgebied voor vogels, het woongenot van de nieuwe bewoners van Tuinbuurt Vrijlandt en meer bewustwording van de noodzaak iets te doen voor biodiversiteit in het stedelijk gebied.

www.TuinbuurtVrijlandt.nl