Ballast Nedam Development, Vogelbescherming Nederland én bewoners maken Berckelbosch Eindhoven vogelvriendelijk

16 december 2019
Ballast Nedam Development, Vogelbescherming Nederland en de bewoners van Berckelbosch Eindhoven slaan de handen ineen. Samen gaan ze aan de slag om vogels en natuur een plek in de stad te geven. Door gezamenlijk in nieuwbouwwijk Berckelbosch een vogelvriendelijke omgeving te creëren, ontstaat een natuurinclusieve wijk waar de biodiversiteit kan floreren. Ook de nieuwe bewoners worden hier actief bij betrokken. Afgelopen vrijdag werden de eerste zogenaamde ‘Vogeldozen’ uitgedeeld, vol met tips, adviezen, voer en een nestkast om zelf aan de slag te gaan en alle tuinen tot ideale plek voor vogels te maken.
Aandacht voor vogels en vleermuizen
Ballast Nedam Development heeft in Berckelbosch energieneutrale woningen ontwikkeld, waarbij daarnaast ook extra aandacht is besteed aan natuurinclusief bouwen. Duurzaamheid en prettig wonen in het groen staat in deze wijk centraal, daar hoort ook ruimte voor vogels, vleermuizen en andere natuur bij, vinden zowel Ballast Nedam Development als Vogelbescherming Nederland. Zo zijn er nestkasten voor in het gebied van nature voorkomende vogels en verblijfskasten voor vleermuizen ingebouwd. Dat is goed voor deze gebouwgebonden soorten, maar ook zeker voor de bewoners van de woningen zelf. Gierzwaluwen en vleermuizen vangen duizenden muggen per dag of nacht en zorgen daarmee voor een goede natuurlijke balans en nog prettigere woonomgeving. Een vogelrijke tuin, dat wil toch iedereen?
Eerste vogeldozen uitgereikt
In totaal zal de wijk Berckelbosch uit ruim 1000 woningen bestaan. Afgelopen vrijdag was het officiële startsein voor de realisatie van deelproject Bach in Berckelbosch, waarbij de nieuwe bewoners ook direct kennis maakten met elkaar. Daarbij stond een rondleiding door hun toekomstige straten op het programma en ontvingen de bewoners informatie wat ze zelf kunnen doen om hun omgeving natuurvriendelijk in te richten. Ook hebben de allernieuwste bewoners van de onlangs opgeleverde 34 (huur)woningen een Vogeldoos overhandigd gekregen. Middels een enquête houden Vogelbescherming Nederland en Ballast Nedam Development bij hoe dit proces van bewustwording bij de bewoners verloopt.


Voor meer informatie over Berckelbosch kunt u kijken op https://www.berckelbosch.nl


Meer informatie over het werk van Vogelbescherming Nederland in Brabant leest u hier https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/woonruimte-voor-vogels-in-brabantse-steden