Cartesius, Utrecht

Nieuwe toekomst voor voormalig werk- en rangeerterrein van NS in Utrecht

Cartesius Utrecht wordt getransformeerd. 
In de Cartesius Utrecht verrijzen circa 2.800 woningen, een groot centraal park, een school, een supermarkt, horeca en diverse andere voorzieningen. Blikvanger en epicentrum van de buurt wordt het historische CAB-gebouw. Ballast Nedam Development en MRP Development werken in nauwe samenwerking met vier Nederlandse universiteiten, verzekeraar ONVZ en andere gebruikers werken aan de verdere uitwerking van het concept voor gezonde verstedelijking in dit gebied. Ook de buurt en andere betrokkenen krijgen de vraag op welke manier zij deel uit willen maken van de komende ontwikkelingen.

 

 

 

Locatie

Utrecht

Tags
  • Woningbouw
  • Scholen
  • Horeca
Projectgegevens

Project Fase: Realisatie

looptijd ontwikkeling en bouw: 2018 - 2027

aantal woningen : 3000

OV- en fietsvriendelijk
Het voormalige bedrijventerrein van NS moet de meest gezonde, OV- en fietsvriendelijke wijk van Nederland worden. De ontwikkeling van het gebied is gebaseerd op het Koersdocument dat door NS gezamenlijk met de gemeente Utrecht is opgesteld en unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Het ontwerp bouwt verder op ambities van NS en de Gemeente Utrecht voor een gezond leven in een gezonde leefomgeving. 

Uiteenlopende doelgroepen
Cartesius Utrecht wordt een levendige stadswijk met veel groen, met alle stedelijke voorzieningen binnen handbereik en waar wandelen en fietsen het hoofdvervoer vormen. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, innovatieve energieoplossingen en voor duurzame (deel-) mobiliteit. De wijk bestaat uit een variatie aan woningtypes voor uiteenlopende doelgroepen. Onderdeel daarvan is een concept van Portaal en stichting De Tussenvoorziening om het gemengd wonen concept toe te passen voor de circa 600 sociale huurappartementen van de totaal 2600 woningen. Het project wordt de komende jaren in fases gerealiseerd.

Leefbaar en bereikbaar
Door de groeiende druk op steden en de noodzaak om leefbaar en bereikbaar te blijven, heeft NS vanuit haar rol als grondeigenaar bij stations een aanpak ontwikkeld om stationsgebieden te ontwikkelen. NS neemt het initiatief om NS-locaties een nieuwe invulling te geven, in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners en met oog voor kansen die er liggen op het gebied van mobiliteit en duurzaam hergebruik van de bestaande bebouwing. Cartesius Utrecht ligt direct aan station Zuilen en wordt in de toekomst ook naar de binnenstad ontsloten door een doorgang onder het spoor naar de Tweede Daalsedijk.

Voor de nieuwe Utrechtse woonwijk zijn vier overkoepelende thema’s: beweging, gezonde voeding, community en zingeving & ontspanning.

De ontwikkeling is een samenwerking van Ballast Nedam Development en MRP Development waarbij de positie middels een ‘verkoop in dialoog tender’ is verworven.

Deelgebied Nicoya

Deelgebied Nicoya