BND founding partner van DGBC Woonmerk

Het DGBC Woonmerk is een laagdrempelige tool die de duurzaamheidsprestatie van een woning integraal beoordeelt. Directeur van Dutch Green Building Council Annemarie van Doorn: “Het DGBC Woonmerk geeft een volledig en integraal beeld van de duurzaamheidsprestatie van een woning. Dat biedt gerichte aanknopingspunten woningen te verduurzamen.”

Woonkeur: meer dan energiegebruik

Dat er een enorme uitdaging ligt de woningvoorraad te verduurzamen, is evident. Nederland telt meer dan 7 miljoen woningen die verantwoordelijk zijn voor bijna 30% van de CO2-uitstoot. Van Doorn: “Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, is het noodzakelijk die uitstoot drastisch terug te dringen. De vraag is hoe. Daarom is er behoefte aan een onafhankelijk instrument dat duurzaamheid van woningen meet en beoordeelt. En niet alleen het energiegebruik, maar ook of je prettig en gezond kunt wonen. Want dat is toch het uiteindelijke doel van een woning.” Met het DGBC Woonmerk worden woningen gemeten op zeven verschillende duurzaamheidsonderwerpen. Voor de woning zelf wordt gelet op energiegebruik en water, materiaalgebruik en onderhoud, binnenklimaat en comfort en op toegankelijkheid. Voor de omgeving van de woning gelden criteria op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en leefomgeving.

Woonkeur: ontwikkeld in samenwerking met de markt

Dutch Green Building Council ontwikkelt het DGBC Woonmerk, met behulp van verschillende marktpartijen, waar Ballast Nedam Development onderdeel van uitmaakt. Voor Ballast Nedam Development staat het creëren van een aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving voor mens en natuur centraal. Een bijdrage leveren aan het creëren van objectiviteit en transparantie is dan ook vanzelfsprekend. Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development: “Wij zijn zeer verheugd met dit nieuwe keurmerk voor woningen. Dit keurmerk gaat veel verder dan de reguliere meetinstrumenten voor duurzaamheid en zal een nieuwe waardesprong teweeg brengen voor nieuw of verduurzaamd vastgoed”.

Meer informatie over het DGBC Woonmerk? Kijk op www.dgbc.nl/woonmerk.