Appartementen Groene Loper Maastricht scoren 4 sterren Woonmerk

17 juni 2019

Tijdens de Provada 2019, het jaarlijkse ontmoetingspunt van de Nederlandse vastgoedbranche, ging veel aandacht uit naar duurzame, toekomstbestendige nieuwbouw. Zo kreeg wethouder Gert-Jan Krabbendam het DGBC Woonmerk certificaat overhandigd van Dutch Green Building Council en Ballast Nedam Development. Het nieuwe duurzaamheidskeurmerk DGBC Woonmerk is dé maatstaf voor duurzaamheid van hedendaagse woningbouw. Naast de reeds gecertificeerde grondgebonden woningen, hebben de appartementen langs ‘de Groene loper’ in Maastricht nu ook een score van 4 sterren weten te behalen. Hiermee bevestigt DGBC dat de Groene Loper tot een van de duurzaamste ontwikkelingen in Nederland behoort. Het stadsdeel dat ooit in tweeën was gesplitst door een autoweg, verandert nog steeds in rap tempo.

Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie op het gebied van duurzaam bouwen en vastgoed. DGBC vervult als onafhankelijke organisatie een toonaangevende rol in de transitie naar een duurzame bebouwde omgeving door te concretiseren, te inspireren en te verbinden. In samenwerking met verschillende partners heeft DGBC een keurmerk ontwikkeld dat het duurzaamheidsniveau van woningen meet, namelijk DGBC Woonmerk. In nauwe samenwerking met DGBC heeft Ballast Nedam Development het DGBC Woonmerk in de praktijk getoetst en toegepast.

Kroon
“Als Maastricht zijn wij trots dat wij met dit mooie project het oostelijke stadsdeel nog beter kunnen verbinden aan de stad. Dat dit ook nog eens op een hele duurzame manier gebeurt is geweldig!” aldus Gert-Jan Krabbendam, wethouder van de gemeente Maastricht en voorzitter van de stuurgroep A2 Maastricht. Maastricht-Oost is volop in transitie. Sinds de ingebruikname van de tweelaagse A2-tunnel eind 2016, rijdt 80% van het toenmalige verkeer ondergronds. Bovengronds is de Groene Loper gerealiseerd. Dit is een nieuwe recreatieve route met circa 2000 bomen en ruim baan voor voetgangers en fietsers. Aan de Groene Loper is Ballast Nedam Development begonnen met de ontwikkeling van circa 1000 woningen en 20.000m2 commercieel vastgoed waarvan de eerste fase succesvol is verkocht.

Duurzame oplossingen
Al tijdens de ontwerpfase (2006-2009) voor A2 Maastricht was er ruim aandacht voor duurzame oplossingen en één totaalplan voor mobiliteit én leefbaarheid. Zo zorgde het slimme ontwerp van de smalle tweelaagse tunnel voor meer mogelijkheden bovengronds. Er was minder sloop nodig; de naoorlogse monumentale Gemeenteflat bleef behouden, er kwam meer grond vrij voor een nieuw openbaar gebied en meer bouwgrond langs het tracé.

In het gebied van de Groene Loper staat gezond leven, werken en recreëren centraal. De ontwikkelingen gaan in rap tempo door. Overheidspartners en bedrijfsleven blijven zoeken naar extra kansen voor een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving.

Ambitie
Ballast Nedam Development heeft samen met het Projectbureau A2 Maastricht de ambitie om van de Groene Loper een van de gezondste stedelijke gebieden van Nederland te maken waar de levensverwachting met vijf jaar toeneemt. De projectontwikkelaar bouwt zoveel mogelijk energieneutrale woningen en appartementen. Er komt meer ruimte voor de fiets door grotere bergingen en fietsparkeerplaatsen in het openbaargebied. Er wordt onderzocht hoe de nieuwe bebouwing energie kan opleveren voor de omgeving. Er wordt gewerkt aan ecologische verrijking door de aanleg van een bijenlint. Hemelwater wordt afgekoppeld van het riool en lokaal gebruikt en vastgehouden. Een echt klimaatadaptief plan. Het vele groen zal in hete zomers hittestress beperken. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan gezonde leefomgeving en wordt bewegen gestimuleerd. “Eenmaal geïnspireerd door het thema duurzaamheid ben je nooit klaar. Wij blijven zoeken om de ambities verder op te schroeven en zijn enthousiast dat we samen met DGBC en andere partners dit meetinstrument hiervoor hebben kunnen ontwikkelen”, aldus Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development.