Halfjaarcijfers Ballast Nedam positief, woningmarkt vereist onverminderde aandacht van overheid en politiek

31 augustus 2023

Ballast Nedam laat in het eerste halfjaar van 2023 een positief resultaat zien dat in lijn ligt met de eerdere verwachtingen. Het bedrijf past zich aan op de uitdagende marktomstandigheden en richt zich op het behoud van een gezond bedrijf met voorspelbare resultaten. Ballast Nedam Development vraagt het demissionair kabinet en Tweede Kamer onverminderde aandacht te houden voor de woningmarkt en ingezet beleid en wetsvoorstellen te blijven behandelen. Op het gebied van gezondheid in de leefomgeving, het gebruik van biobased bouwmaterialen, versnellen van de woningbouw opgave, liggen groeikansen voor Ballast Nedam Development.

Kerncijfers eerste halfjaar 2023

Omzet: € 514,7 miljoen (2022: € 605,9 miljoen)
EBITDA: € 26,4 miljoen (2022: € 23,9 miljoen)
Orderboek: € 1,4 miljard (2022: € 1,7 miljard)
Lees het volledige halfjaarbericht

Onverminderde politieke aandacht vereist voor de woningmarkt

De woningmarkt heeft onze aandacht. Ondanks de grote behoefte aan (nieuwbouw)woningen in Nederland zien we een afname van de woningverkopen. Dit is grotendeels te wijten aan de hogere (hypotheek)rente, dalend consumentenvertrouwen en de gestegen bouwkosten. Als gevolg hiervan worden in sommige regio’s minder projecten in verkoop gebracht. Een lange proceduretijd, het stikstofdossier, maar ook de vele bezwaren vanuit de omgeving, zorgen voor lange doorlooptijden van projecten. Ook  de regulering van de middenhuur werkt remmend op de productie van woningen. De ontstane onzekerheid over de implementatie van deze regulering maakt beleggers afwachtend. Een snelle behandeling van Wet Betaalbare Huur is essentieel voor het functioneren van de beleggersmarkt.

Het onlangs ingezette stimuleringsbeleid van het Startbouw Impuls van demissionair minister De Jonge is een welkome eerste impuls om projecten toch gestart te krijgen. Daarnaast moeten er voor de lange termijn meer grootschalige woningbouwlocaties aangewezen worden om te kunnen blijven voldoen aan de vraag van woningen. De aanpak om locaties te versnellen en procedures te verkorten is daarbij essentieel. Voor het functioneren van de gehele bouw- en vastgoedmarkt binnen de Nederlandse economie (die samen goed is voor zo’n 12,9% van het BBP), is een omvangrijk stimuleringspakket nodig vanuit de overheid om geplande projecten die op de plank dreigen te komen, alsnog te kunnen bouwen.

Groeikansen voor een duurzame toekomst

Gebiedsontwikkeling is een specialisme dat de komende jaren met toenemende mate van belang wordt. Gebiedsontwikkeling is de verbindende schakel bij transities op het gebied van gezondheid in de leefomgeving, biobased materiaalgebruik, energie en mobiliteit.

In Cartesius Utrecht vond de start verkoop plaats en werd samen met het Ministerie van BZK en de Wethouder van Gemeente Utrecht de aftrap gedaan voor de bouw van 770 woningen. Gelijktijdig werd bekend gemaakt dat Cartesius Utrecht gaat dienen als voorbeeldproject voor de WHO (World Health Organisation). Een groot aantal onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijven zullen samen de interventies van de gebiedsontwikkelaar en de invloed op de gezondheid van de bewoners langjarig gaan meten in deze gebiedsontwikkeling die is geïnspireerd op de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones.

Gemeente Amsterdam maakte bekend dat de allereerste fase van het nieuwe Strandeiland ontwikkeld zal gaan worden door Ballast Nedam Development. De 215 woningen in deze fase zijn zelfvoorzienend, natuurinclusief en circulair en bestaat uit middeldure huur en koop, en vrije sector. Ook komt er een toonaangevende (mobiliteits-)buurthub waarin deelvoorzieningen zijn opgenomen die voor en door de buurt door middel van participatie geprogrammeerd gaan worden en die aanpasbaar blijven in de toekomst.

Ballast Nedam Development lanceerde het afgelopen half jaar samen met LTO Bedrijven, Merosch, SWP en Rabobank het platform WeGrow. WeGrow brengt agro-bouw en biobased bouwen samen door kennisdeling en verbinding tussen beide doelgroepen. Samenwerking tussen bouwers en boeren leidt niet alleen tot duurzamere bouwprojecten en landbouw, maar ook tot nieuwe innovaties en businessmodellen.