Feestelijke start bouw van de laatste fase van de gebiedsontwikkeling Tuinbuurt Vrijlandt Rotterdam

09 maart 2023

Met het slaan van de eerste paal is aangevangen met de bouw van de laatste fase van Tuinbuurt Vrijlandt. Deze fase bestaat uit 61 koopwoningen. De eerste fase is nu volop in aanbouw en daarin worden 100 sociale huurwoningen van woningcorporatie Havensteder en 129 koopwoningen gerealiseerd. Wethouder Zeegers, Sana Derksen, COO van Ballast Nedam Development, en Niels Doodeman, directeur van Ballast Nedam West hebben de feestelijke handeling verricht. Dit onder het toeziend oog van de kopers en bestuurder Hedy van den Berk van Havensteder.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “Mooie prestatie dat op deze locatie een groene wijk wordt gebouwd. De huizen zijn gasloos en voorzien van zonnepanelen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar verlaagt ook de energierekening en het wooncomfort verbetert aanzienlijk.

Het nieuwste natuurinclusieve tuindorp van Rotterdam 

Tuinbuurt Vrijlandt is geïnspireerd op de tuindorpstijl en typeert zich door specifieke ruimtelijke en sociale kenmerken met veel groen. Zo wordt veel gebruik gemaakt van groen in de openbare ruimte en voor de erfafscheidingen. Het toepassen van decoratieve elementen zoals poorten en ornamenten zijn een typisch kenmerk en komen terug in het ontwerp van Tuinbuurt Vrijlandt. Zo zijn er in het plan twee poortwoningen opgenomen en hebben alle woningen ornamenten naast de voordeur die verwijzen naar de veelzijdigheid van een tuindorp. 

De woningen zijn energieneutraal, beschikken over groencertificaten en materiaalpaspoorten. Tuinbuurt Vrijlandt beschikt over een GPR score van 8. Alle woningen zijn gasloos door aansluiting op stadsverwarming en worden standaard voorzien van regentonnen en mos/sedum op de daken van de tuinbergingen.

Een bijdrage aan de biodiversiteit van Rotterdam

Ballast Nedam Development hecht veel waarde aan duurzaamheid, gezondheid en biodiversiteit. Samen met de gemeente Rotterdam, landschapsarchitect Karres en Brands en Vogelbescherming Nederland zijn er maatregelen genomen om de buurt zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor vogels en andere dieren. In de woningen zelf zijn in het ontwerp neststenen voor vogels en vleermuizen opgenomen. Daarnaast is rekening gehouden met de soorten beplanting op de erfafscheidingen en in de openbare ruimte, zodat dit nestmogelijkheden, schuilplekken en voedselvoorziening oplevert voor de voorkomende dieren. Door af te wisselen in soorten ontstaat een veelzijdig beeld en dat draagt bij aan de biodiversiteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan het actieplan biodiversiteit van de gemeente Rotterdam. 

Kwaliteitsimpuls voor de regio

De nieuwe wijk zal volgens de gemeente en wooncorporatie Havensteder een belangrijke kwaliteitsimpuls zijn voor de regio, en bijdragen aan het behoud van gezinnen en middengroepen in dit deel van Rotterdam. Havensteder neemt 100 sociale huurwoningen af, waaronder 50 appartementen. Daarmee levert het plan volgens hen ook een belangrijke bijdrage aan de ambities van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Volg het aanbod van koopwoningen en de voortgang via de website www.TuinbuurtVrijlandt.nl

Meer informatie over de verhuur van de sociale huurwoningen is te vinden op www.Havensteder.nl/tuinbuurt-vrijlandt