Uitwerking nieuwe norm natuurinclusief bouwen

12 mei 2022

Als mede-initiatiefnemer van het Manifest en de Petitie Natuurinclusief Bouwen was Ballast Nedam Development gisteren aanwezig tijdens een belangrijke bijeenkomst waar de uitwerking met betrekking tot de Nieuwe Omgevingswet werd besproken. Overheid, bedrijfsleven, belangenorganisaties en politiek sloegen de handen ineen om te komen tot nieuwe normen. De uitkomsten van de sessies zullen gedeeld worden met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zowel het Manifest als de Petitie voor Natuurinclusief Bouwen hebben als doel een ‘natuurstandaard’ voor de nieuwbouw te formuleren. Volgens Ballast Nedam Development hoort natuur vanzelfsprekend te zijn bij alle nieuwbouw, sinds 2020 bouwen wij in al onze projecten natuurinclusief. Door een level playing field wordt een brede basiskwaliteit natuur bereikt in heel Nederland en wordt het leefklimaat op grote schaal verbeterd. Centraal staan 3 maatregelen in de nieuwbouw:

1. Natuur in de woning: in elke woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke soorten waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
2. Natuur op de woning: Alle platte daken dienen dubbel te worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
3. Natuur in de buurt: Elke woning dient uitzicht te hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30% uit groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Klik hier voor meer informatie over de Petitie

Lees hier het Manifest