Startsein voor herontwikkeling Peperkliplocatie Schiedam

20 oktober 2022
Ballast Nedam Development ondertekent samenwerkingsovereenkomst Peperkliplocatie met Gemeente Schiedam en Stichting Primo

Gemeente Schiedam en Stichting Primo Schiedam tekenen een samenwerkingsovereenkomst met Ballast Nedam Development voor de herontwikkeling van de Peperkliplocatie. De gezamenlijke ambitie is om hier een ‘Hart van de Wijk’ voor Schiedam Oost te realiseren. De Peperkliplocatie biedt uiteindelijk ruimte aan een nieuwe basisschool, een sporthal, aan maatschappelijke en commerciële functies en circa 150 woningen. De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend in aanwezigheid van wethouder Bouwen en Wonen Antoinette Laan, directeur Peter Jonkers van Primo en Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development.

‘Welke partner gaat samen met de gemeente, Stichting Primo en andere belanghebbenden een integrale visie en een haalbaar plan opstellen voor de Peperkliplocatie?’ Met deze uitvraag riep de gemeente Schiedam in december 2021 marktpartijen op zich aan te melden voor deze uitdagende opgave. De visie, inclusief plan van aanpak, van Ballast Nedam Development in samenwerking kwam na een zorgvuldige selectieprocedure als beste naar voren. Zij zijn daarin bijgestaan door Kikx Development, MoederscheimMoonen Architects, Orange Architects, Felixx Landscape Architects and Planners, &Flux, Stipo, Spark Parkeren en Climate Neutral Building.

Impuls aan duurzame woningvoorraad

Wethouder Antoinette Laan is te spreken over de hoge duurzaamheidsambities van deze ontwikkelaar en de focus op een gezonde leefomgeving. “De gemeente Schiedam wil hiermee een impuls geven aan de duurzame woningvoorraad in Schiedam. Door een hart te creëren met verschillende maatschappelijke functies zal de Peperkliplocatie de schakel vormen tussen het stationsgebied, Schiedam-Oost, de nieuwbouw op Schieveste en de oude binnenstad.” De ontwikkeling van de Peperkliplocatie is onderdeel van de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict.

De gemeente Schiedam gaat de komende maanden samen met Stichting Primo en de ontwikkelende partijen een haalbaarheidsonderzoek doen. Het is van belang dat de kinderen van de basisschool en de gebruikers van de sporthal zo min mogelijk overlast ervaren van deze ontwikkeling. Om deze reden zal Ballast Nedam Development gefaseerd bouwen, zodat de school en de sportzalen in gebruik kunnen blijven.

Verrijking door de samenwerking

Bij de ondertekening aanstaande donderdag zal er ook een trotse directeur Peter Jonkers van Stichting Primo Schiedam staan. “Met onze partners willen we zorgen voor een mooie en veilige plek waar ruimte en aandacht is voor kinderen, ouders en bewoners. We worden door dit initiatief samen met onze partner KomKids in de gelegenheid gesteld om goed onderwijs en kinderopvang te blijven realiseren. Sterker nog: het biedt mogelijkheden voor verrijking door de samenwerking met de andere partners. Wij zijn ook trots op de gemeente Schiedam die met deze ontwikkeling de impuls geeft die deze wijk nodig heeft!”

Maatschappelijke waarde toevoegen

Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development, zegt uit te kijken naar de samenwerking met alle betrokken partijen. “Wij zien het als een voorrecht aan de slag te gaan met een locatie waar we zoveel maatschappelijke waarde kunnen toevoegen. Als klimaatpositieve ontwikkelaar gaan we verder dan vastgoed. We zorgen ervoor dat wij zoveel mogelijke elementen, die een langer gezond en gelukkig leven mogelijk maken, verwerken in onze gebiedsontwikkelingen.”