Cartesius Utrecht opent Craamkamer voor bomen en struiken

25 augustus 2022

Cartesius Utrecht opent een Craamkamer, speciaal voor het opkweken van bomen en planten en hergebruik van bestaand groen dat straks een nieuwe plek zal krijgen in de stadswijk. Cartesius wordt een nieuwe groene en gezonde stadswijk met in totaal 2852 woningen, waarbij het doel is dat men langer gezond en gelukkig leeft. Groen en biodiversiteit is daarbij een belangrijk onderdeel zowel voor, tijdens, als na de realisatie. Bomen, klein bestaand groen, zoals struiken en planten, worden vaak verwijderd om grondwerkzaamheden te beginnen. In de Cartesius Craamkamer geven initiatiefnemers en gebiedsontwikkelaars Ballast Nedam Development en MRP bestaand groen een tweede leven.

Groene samenwerking voor klimaat

Om te voorkomen dat deze zaailingen en herplaatsbare struiken en planten verloren gaan is het Cartesius Consortium bestaande uit Ballast Nedam Development en MRP een samenwerking aangegaan met Meerbomen.nu. Meerbomen.nu is een coalitie van Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda. Zij hebben als missie om in 2022 in Nederland 1 miljoen bomen te planten om zo het klimaat en de biodiversiteit te verbeteren.

Richard van Kleef, namens het consortium Cartesius Utrecht: "Het is van groot belang dat we bomen en zaailingen weer terug kunnen plaatsen in dit gebied, om zo de bestaande biodiversiteit een boost te geven. Wij willen heel graag een bijdrage leveren aan een wereld waarin mensen langer gezond en gelukkig leven, daar is groen een heel belangrijk onderdeel van. De wetenschap laat ons keer op keer zien dat meer groen in de stad bijdraagt aan minder stress en een betere gezondheid."

Verder dan behoud

Cartesius besteed extra aandacht aan behoud van de bestaande bomen. Bij bestaande bomen wordt bekeken of deze kan worden behouden voor de toekomstige inrichting van het Cartesius Park en/of de Groene Lus rondom Cartesius. Bomen worden daardoor niet onnodig gekapt en veel blijven behouden voor de toekomst. Volwassen groen in de directe leefomgeving draagt bij aan lagere stressniveaus en passen in de Cartesius filosofie.

Met de Cartesius Craamkamer wordt bovendien verder gegaan dan de eerder geuite belofte, bovenop behoud wordt ook ingezet op opkweken hergebruiken van bestaand groen. Daarnaast kan er een mooie synergie ontstaan tussen de bomenbank van Meerbomen.nu en de Cartesius Craamkamer door groen uit te wisselen. Hierdoor ontstaat er straks een divers groen beeld in de nieuwe stadswijk. Niet geplaatst groen kan elders in de stad of elders in Nederland worden herplaatst.

Cartesius Craamkamer voor natuur en biodiversiteit

In de Cartesius Craamkamer wordt elke boom die gespaard kan worden in een grote bak gezet, waar de boom goed wordt verzorgd door Eijkelboom uit Utrecht. De boom wordt tijdens de ontwikkeling neergezet in de Cartesius Craamkamer totdat de bomen weer in de grond gepland kunnen worden. Zo ontstaat een fantastisch mobiel bos van uiteindelijk minimaal 30 bomen. Kleinere planten en bomen kunnen in de volle grond geplaatst worden. Bij Buurman Utrecht hebben worden Metro zuilen hergebruikt om als insectenhotel te fungeren, als symbool voor deze vruchtbare plek voor natuur in biodiversiteit in de stad is er tijdens de opening een speciaal Cartesius Insectenhotel geplaatst. Het Cartesius projectteam heeft eerder dit jaar bij Buurman zelf het hotel afgemaakt, zodat er al bij Cartesius een bijdrage kan worden geleverd aan het bevorderen van biodiversiteit.

Cartesius: een vooruitstrevende gezonde stadswijk

In en rondom Cartesius kunnen mensen op harmonieuze wijze leven met elkaar, de stad en de natuur. Cartesius, geïnspireerd op de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones, wordt een levendige, duurzame en groene stadswijk. Een plek om op te laden. Met het monumentale gebouw, bekend als het CAB, als tweede huiskamer en stralend middelpunt van de wijk. In Cartesius komt een gedifferentieerd en inclusief woonmilieu en een ruimtelijke omgeving waar ontmoeten en natuurlijk bewegen centraal staat met een geheel eigen identiteit en hoge ambities. Minimaal 30% van de wijk wordt groen ingericht om van te genieten maar ook om de klimaatadaptatie en de biodiversiteit van het gebied te bevorderen. Er komen nieuwe vormen van mobiliteit die ervoor zorgen dat autogebruik minder wordt. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van deelmobiliteit, openbaar vervoer en goede fiets- en wandelverbindingen.

Naast de grote focus op stimuleren van een community en onderlinge verbinding wordt ook in de gebiedsontwikkeling focus gelegd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Momenteel is er een nijpend tekort aan woningen in Nederland. Daarom wordt als eerste gestart met de realisatie van woningen in het sociale segment, in middenhuur en vrijesector koop en huurwoningen. In het plan is ook ruimte gemaakt voor veel variëteit en een groot aantal bijzondere doelgroepen waardoor er een inclusieve samenleving ontstaat. Ook is erop gelet dat de stadswijk straks een goede mix aan verschillende woningtypen kent waardoor iedereen in elke levensfase een geschikte woning kan vinden en binnen de wijk een wooncarrière kan maken.

Programma en voorzieningen in Cartesius

De gebiedsontwikkeling van Cartesius bestaat uit verschillende fases. Fase 2-6, met 2530 woningen, wordt ontwikkeld door Ballast Nedam Development en MRP. Samen met de eerste fase van 322 woningen (Keystone Vastgoed) wordt een wijk ontwikkeld met 2852 woningen, twee parken, een basisschool, sporthal, supermarkt met biologische producten, horeca en diverse culturele en sportvoorzieningen. De wijk wordt autoluw, met veel ruimte voor wandelaars en fietsers en slimme mobiliteitsoplossingen.

Kijk voor meer informatie over het Cartesius Utrecht op https://www.cartesius-utrecht.nl/

Cartesius Craamkamer met o.a. Meerbomen.nu, Richard van Kleef (Regiodirecteur Midden, namens het Cartesius Consortium: Ballast Nedam Development & MRP),  Gideon Vreeman (Stadsecoloog Gemeente Utrecht), Arie van Rijssen (Eijkenboom)

Cartesius Craamkamer met o.a. Meerbomen.nu, Richard van Kleef (Regiodirecteur Midden, namens het Cartesius Consortium: Ballast Nedam Development & MRP),  Gideon Vreeman (Stadsecoloog Gemeente Utrecht), Arie van Rijssen (Eijkenboom)