Ruijters Vastgoed koopt 21 woningen van Ballast Nedam Development

15 december 2020

Ballast Nedam Development heeft 21 energieneutrale huurwoningen aan de Groene Loper verkocht aan Ruijters Vastgoed. Ruijters Vastgoed zet hiermee in op verdere groei en uitbreiding. Deze woningen worden als onderdeel van fase 3a gerealiseerd aan de Kolonel Millerstraat en de Generaal Eisenhowerstraat. Fase 3a maakt deel uit van de integrale gebiedsontwikkeling De Groene Loper in Maastricht met ruim 1.100 woningen en appartementen. Ruijters Vastgoed kocht eerder 16 appartementen in fase 1 van de Groene Loper.

Het versterken van fysieke en sociale verbindingen

Deze nieuwe woningen komen aan de noordkant van de Groene Loper en aan de rand van het plangebied. Ze fungeren als verbindende schakels tussen de bestaande wijken en de Groene Loper. Door ook nieuwe woningen te ontwikkelen in zijstraten en aangrenzende straten worden de dwarsverbindingen versterkt en worden Wyckerpoort en Wittevrouwenveld zowel sociaal als fysiek met elkaar verbonden. Dit laat één van de uitgangspunten zien die aan de basis liggen van de gebiedsontwikkeling aan de Groene Loper.

Duurzame woningen

12 van de 21 woningen staan aan de Generaal Eisenhowerstraat en de 9 andere woningen staan aan de Kolonel Millerstraat. De uitwerking en het ontwerp van deze woningen is gemaakt door Humblé Martens & Willems Architecten uit Maastricht. Met de toepassing van een duurzaam ontwerp en installaties als warmtepompen en zonnepanelen wordt ook voor deze woningen aan de Groene Loper vol ingezet op duurzaamheid. Hiermee worden de 21 woningen energieneutraal (EPC 0). Alle woningen hebben 3 slaapkamers, een zolder en een tuin. Aan de achterkant komt een afgesloten parkeerhof met parkeergelegenheid voor de nieuwe bewoners. Het regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem waardoor de grondwaterstand op peil blijft. De bewoners worden na oplevering verwelkomt met een vogelpakket in samenwerking met Vogelbescherming Nederland om de biodiversiteit en vogelvriendelijkheid van de wijk te vergroten.

Realisatie en verhuur

De bouw van fase 3a start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021. De bouwvergunning voor deze fase aan de Groene Loper is recent door Gemeente Maastricht verleend. De oplevering van deze woningen is geprognotiseerd voor 2021. Op dit moment worden er op deze locatie reeds bouwrijp werkzaamheden uitgevoerd. Voor het eind van 2021 kunnen de eerste bewoners hun nieuwe huis betrekken. Ruijters Woningmakelaars zal de verhuur van de woningen gaan verzorgen. Momenteel is het nog niet mogelijk in te schrijven voor deze vrije sector huurwoningen.

European Sustainable Residential Development Award

De Groene Loper heeft recent de Sustainable Residential Development award van de European Property Award 2020-21 voor Nederland in de wacht gesleept. De Groene Loper is een voorbeeld op het gebied van gezondheid en maatschappelijke baten in omringende wijken. De Groene Loper Maastricht scoort hoog op inclusiviteit, energieneutrale woningen, circulariteit, architectonische diversiteit, biodiversiteit waarbij de natuur wordt verrijkt en is bovenal zeer innovatief, waar zelfs zuivere binnenlucht niet wordt vergeten. Deze duurzame gebiedsontwikkeling is trend-setting op Europees niveau. Het is een internationaal voorbeeld van hoe je extreme vervuiling ombuigt naar een gezonde leefomgeving waar de hele maatschappij groot voordeel van heeft.